Skyra Vassas > Ποιοί είμαστε

Ποιοί είμαστε

Η M.S. (Skyra) Vassas Ltd, η εταιρεία χαρτοφυλακίου του ομίλου Μάκη Σάββιδη, λειτουργεί ένα απο τα μεγαλύτερα λατομεία στην Κύπρο, έκτασεως 750.000 m2. Τα αποθέματα λατομικών υλικών (υψηλής ποιότητας διαβασικά πετρώματα) ανέρχονται σε περίπου 100 εκατομμύρια τόνους. Η σκυροθραυστική μονάδα είναι μία απο τις μεγαλύτερες σε δυναμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δυνατότητα παραγωγής 1,300 τόνους την ώρα. Παράγονται πέραν των 15 διαφορετικών κοκκομετρικών διαβαθμίσεων υλικά.

Το όραμά μας

Το όραμά μας είναι να αναβαθμίσουμε το βιοτικό επίπεδο μέσα από την αριστεία των οικοδομικών υλικών.

Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι ο τίτλος του κορυφαίου προμηθευτή δομικών υλικών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου – δημιουργώντας αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο στόχος μας

Στόχοι μας είναι:
Να υπερβούμε συνεχώς τις προσδοκίες ποιότητας και ποσότητας των πελατών μας.
Εξασφάλιση της ισχυρότερη ανταγωνιστική θέσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Η προτίμηση των πελατών.
Επίδειξη της δέσμευσής μας για βιώσιμη ανάπτυξη.
Η αναγνώριση ως αξιόπιστος συνεργάτης στην κοινότητά μας

Οι ιδιαίτερες στρατηγικές μας για την επίτευξη των στόχων μας περιλαμβάνουν:
Επικέντρωση στην κύρια δραστηριότητά μας που είναι τα αθροίσματα.
Ενσωμάτωση σε άλλα συναφή δομικά υλικά όπως το τσιμέντο.
Γεωγραφική διαφοροποίηση μέσω εξαγωγών προς χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Ιστορικό

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Μάκης Σαββίδης,  ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου, άρχισε να λειτουργία το 1967 ως εργολάβος σε έργα υποδομής και σύντομα επεκτάθηκε σε εργασίες για στον κατασκευαστικό τομέα και στα λατομεία.

Το 1991 η μητρική εταιρεία M.S. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ ιδρύθηκε και απέκτησε το μεγαλύτερο σε αποθέματα λατομείο στο νησί. Σήμερα το λατομείο εκτείνεται σε έκταση 750.000 τ.μ. Ο όμιλος εξακολουθεί να είναι ιδιόκτητος και ανήκει στην οικογένεια του Μάκη Σαββίδη.

Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος έχει καθιερωθεί ως ο κορυφαίος προμηθευτής δομικών υλικών στην Κύπρο και για αρκετά χρόνια εξάγει αδρανεί υλικά (σιδηροδρομικό έρμα) σε γειτονικές χώρες.

Η προστιθέμενη αξία που δημιουργήθηκε στην πορεία ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ επιτυχημένης καθετοποίησης με αρκετές θυγατρικές εταιρείες να έχουν δημιουργηθεί στη πορεία για να υποστηρίξουν την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου.

 

Το προφίλ του Ομίλου, ήταν πολύ προσεγμένο καθόλη τη μακρόχρονη του ιστορία, έχει δέ πρόσφατα επεκταθεί γεωγραφικά, κατασκευάζοντας και λειτουργώντας το δικό του λιμενικό βραχίονα  τερματικό που του παρέχει άμεση πρόσβαση στις γειτονικές χώρες για την εξαγωγή των προϊόντων του.

 

Βασικές δραστηριότητες του ομίλου:

  • Εξόρυξη, θραύση και διανομή υψηλής ποιότητας διαβασικών και μικρογάβρου αδρανών υλικών, κατάλληλα για την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικού σκυροδέματος. Επίσης τα αδρανή υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θαλάσσιες εργασίες όπως η κατασκευή λιμενικών έργων, μαρίνων, αγωγών θαλάσσιου αερίου και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ( σιδηροδρομικό έρμα).

 

  • Η ομάδα είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για την ιδιοκτησία του μεγαλύτερου λατομείου στο νησί με αποδεδειγμένα αποθέματα άνω των 90 εκατομμυρίων τόνων και είναι επίσης ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης κεντρικά ελεγχόμενης μονάδας σύνθλιψης (1.300 τόνων την ώρα) στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια.

 

  • Άλλες δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν:

Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος

Κατασκευαστική εταιρεία

Πακετάρισμα αδρανών υλικών

Μεταφορά αδρανών υλικών

Παραγωγή ασφάλτου

Ανακύκλωση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Ασφαλτόστρωση

Ανακύκλωση ελαστικών με θερμόλυση

Λειτουργία τερματικού φορτοεκφόρτωσης

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

1967 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΑΚΗ ΣΑΒΒΙΔΗ – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
1687 ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΛΤΔ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1991 ΙΔΡΥΣΗ Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2001 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΣΚΥΡΑΜΙΞ ΛΤΔ
2007 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡΩΝ – ΣΚΥΡΑΜΙΞ ΛΤΔ
2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ – Μ.Σ. (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ
2011 ΝΕΑ ΣΚΥΡΟΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1300 Τ. ΤΗΝ ΩΡΑ
2012 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – AKTOR ASPHALTIC LTD
2012 ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ
2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ – MS2Y PAVING LTD
2016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ – M.A. SKYRA VASSAS TERMINAL LTD

Οργανόγραμμα

Πιστοποιητικά Ποιότητας

CE Πιστοποιητικά

Οργανισμός πιστοποίησης

CE & Δήλωση Επίδωσης

EN12620 – Aggregates for concrete

EN13043 – Aggregates for bituminous mixtures

EN13139 – Aggregates for mortars

EN13242 – Aggregates for unbound and hydraulically bound materials

Βεβαιώσεις

If You Need Any Industrial Solution ... We Are Available For You